Pagament material escolar 23/24

Per fer-ho teniu dues opcions:

 1. Entrar en el següent enllaç per fer el pagament amb una targeta de dèbit o crèdit on haureu d’introduir a on posa “entidad” el codi tenint present el curs que farà el/la vostre/a fill/a i després pitjar sobre “continuar”. Seguidament haureu de posar el nom i llinatges del vostre fill/a. Els codis són:
  • Educació infantil:
   • 5è EI (4 anys – 90€): 0566350
   • 6è EI (5 anys – 90€): 0566404
  • Educació primària:
   • 1r EP (30€): 0566428 
   • 2n EP (30€): 0566430
   • 3r EP (30€): 0566441
   • 4t EP (20€): 0566453
   • 5è EP (20€): 0566600
   • 6è EP (20€): 0566611
PAGAMENT AMB TARGETA
 1. Transferència bancària al compte del centre. Les dades són:
  • Número de compte: ES81 2100 0582 1002 0001 9031 (Núm. Pago a terceros: 0623485).
  • Indicar en el concepte: nom i llinatges de l’alumne – curs i grup – material escolar 2023/24.

OBSERVACIÓ IMPORTANT:

En relació a les aportacions de les quantitats econòmiques a abonar en concepte de MATERIAL ESCOLAR CURS 2023/24, vos comunicam que el centre, amb l’objectiu d’ajudar a les famílies, aplicarà les reduccions o exempcions següents:

 • Família nombrosa general (50%)
 • Família nombrosa especial (100%)
 • Família monoparental general (50%)
 • Família monoparental especial (50%)
 • Discapacitat >=33% (100%)
 • Víctima de violència de gènere i els fills que en depenguin (100%)