Blogs

Aquests són els blogs dels diferents cicles i àrees del nostre centre.

Educació Infantil

3 anys

Educació Infantil

4 anys

Educació Infantil

5 anys

Educació Primària

Primer cicle (1r, 2n i 3r)

Educació Primària

Segon cicle (4t, 5è i 6è)

Equip de suport

(AL, PT, AD)

Projecte TEI
(Tutoria Entre Iguals)
Anglès