Trets d’identitat

Partim de la base que l’objectiu fonamental de l’escola és la formació integral del nostre alumnat dins un marc democràtic i participatiu.

A l’escola…

  • Volem aconseguir un clima de respecte i bones formes entre tots els membres que formam aquesta comunitat educativa.
  • Generam respecte, estimació i protecció al nostre entorn.
  • Fomentam l’autonomia, el desig d’investigació i formació entre l’alumnat.
  • No volem que es faci cap tipus de discriminació per cap circumstància.
  • Estam oberts al món i a potenciar l’ús de la nostra llengua i cultura.
  • Som aconfessionals, respetuosos amb totes les creences i lliures de qualsevol tendència ideològica o política determinada.
  • Pretenem aconseguir una participació activa de les famílies en l’educació dels infants en estreta col.laboració amb el professorat.