GestIB

Manual de Recuperació de contrasenya GESTIB

Si ja teniu usuari de GestIB però no recordau la contrasenya, podeu mirar aquest vídeo per a recuperar-la.

En cas de PÈRDUA o OBLIT DE LA CONTRASENYA s’han de seguir les següents passes:

 1. Accedir a l’aplicació del GestIB. Per fer-ho hi ha vàries opcions: 
  • Accedir a través d’un navegador web, escrivint GestIB.
  • Baixant l’aplicació a l’apple store o al play store.
  • Accedint a través de la pàgina web del centre on posa “Accés a l’aplicació”.

A continuació us sortirà la següent pantalla del GestIB que podeu veure devora.

2. Pitjar damunt l’opció “Reiniciar/Restablir la contrasenya”.

3. Quan entreu en aquesta opció us demanarà unes dades vostres (NO dels vostres fills si no del pare o mare que vulgui la contrasenya). Concretament són:

  • DNI/NIE/Passaport.
  • Primer Llinatge.
  • Correu electrònic (us heu de fitxar que el correu electrònic ha d’estar en minúscula).
  • Data de naixement.
  • Codi postal.
  • Telèfon mòbil.

A continuació, us demanarà que seleccioneu el centre. Heu de posar: CEIP JAUME I (07006809) (Palmanova, Calvià)

Seguidament, pitjar damunt “No sóc un robot“.

Finalment, “Envia sol·licitud“.

MOLT IMPORTANT: Les dades que poseu han de coincidir amb les que tenim en el centre. Si algú ha canviat qualque dada, no us anirà bé i haureu d’enviar un correu elèctronic a tic@ceipjaumei.com especificant les següents dades:

      • DNI/NIE/Passaport.
      • Primer llinatge.
      • Correu electrònic.
      • Data de naixement.
      • Codi Postal.
      • Telèfon mòbil.
      • Nom i llinatges del/la vostre/a fill/a.