Pagament material escolar 4t EI. Curs 2022/23

Les famílies amb alumnes matriculats nous a 4t d’Educació Infantil han d’abonar 90€ en concepte de material escolar. Han de presentar el justificant bancari junt a la matrícula. Per fer-ho teniu dues opcions:

  1. Entrar en el següent enllaç per fer el pagament amb una targeta de dèbit o crèdit on haureu d’introduir a on posa “entidad” el codi tenint present el curs que farà el/la vostre/a fill/a i després pitjar sobre “continuar”. Seguidament haureu de posar el nom i llinatges del vostre fill/a. El codi és: 0565540
PAGAMENT AMB TARGETA
  1. Transferència bancària al compte del centre. Les dades són:
    • Número de compte: ES81 2100 0582 1002 0001 9031 (Núm. Pago a terceros: 0623485).
    • Indicar en el concepte: nom i llinatges de l’alumne – 4t EI – material escolar 2022/23.