Pagament reutilització de llibres 2022-23

Les famílies amb alumnes a 3r,5è i 6è han d’abonar 30€ en concepte de reutilització de llibres per adherir-se al programa i poder gaudir dels llibres de text i del sistema Snappet. El darrer dia és el 30 de juny. Per fer-ho teniu dues opcions:

 1. Entrar en el següent enllaç per fer el pagament amb una targeta de dèbit o crèdit on haureu d’introduir a on posa “entidad” el codi tenint present el curs que farà el/la vostre/a fill/a i després pitjar sobre “continuar”. Seguidament haureu de posar el nom i llinatges del vostre fill/a. Els codis són:
  • 3r educació primària: 0627200
  • 5è educació primària: 0627235
  • 6è educació primària: 0627338
PAGAMENT AMB TARGETA
 1. Transferència bancària al compte del centre. Les dades són:
  • Número de compte: ES81 2100 0582 1002 0001 9031 (Núm. Pago a terceros: 0623485).
  • Indicar en el concepte: nom i llinatges de l’alumne – curs i grup – reutilització llibres 2022/23.