Reunions amb famílies

Les reunions amb les famílies per part dels tutors i tutores del centre es duran a terme a través de Google Meet. Totes les reunions s’iniciaran a les 14:30. A continuació, es mostra la data de cada curs i l’enllaç per accedir a la reunió: