Reunions amb famílies

Les reunions amb les famílies per part dels tutors i tutores del centre es duran a terme a través de Google Meet. Totes les reunions s’iniciaran a les 14:30. A continuació, es mostra la data de cada curs i l’enllaç per accedir a la reunió:

  • Dimarts 29 de setembre: 5è d’educació infantil. Ja s’ha realitzat.
  • Dimecres 30 de setembre: 6è d’educació infantil. Ja s’ha realitzat.
  • Dijous 1 d’octubre: 1r d’educació primària. Ja s’ha realitzat.
  • Dilluns 5 d’octubre: 2n d’educació primària. Ja s’ha realitzat.
  • Dimarts 6 d’octubre: 3r d’educació primària. Ja s’ha realitzat.
  • Dimecres 7 d’octubre: 4t d’educació primària. Ja s’ha realitat.
  • Dijous 8 d’octubre: 5è d’educació primària. Ja s’ha realitzat.
  • Dimarts 13 d’octubre: 6è d’educació primària. Ja s’ha realitzat.