Instal·lacions

La nostra escola consta de 2 edificis:

  • Edifici principal: 14 aules (per a 5 anys d’infantil fins a 6è curs de primària), aula de música, informàtica, pedagogia terapèutica, logopèdia, atenció a la diversitat, plàstica, biblioteca, secretaria, menjador i AMPA.
  • Edifici d’Infantil: 4 aules per a 3 i 4 anys.

Altres espais: 2 patis (un per a infantil i l’altre per a primària), gimnàs i  pista esportiva.