Projectes

En el centre duim a terme una gran varietat de projectes amb l’objectiu que els aprenentatges dels i les alumnes siguin competencials i significatius, donant a conèixer les tradicions i cultures pròpies, a l’hora que també els involucram en tasques solidàries. Aquests són els següents:

 • Salut.
 • Convivim i ens respectam.
 • Som solidaris.
 • Animació lectora.
 • Milloram el nostre entorn.
 • Programa intergeneracional: infants i padrins/nes.
 • Vivim la música.
 • Jornades culturals.
 • Festes i tradicions.
 • Tecnologies de la Informació i Comunicació.
 • Anglès des de 4t d’Infantil i desdoblaments.
 • Feim esport.
 • Formació famílies.

Si volen saber més de cada projecte, els animam a entrar en cada un d’ells.