Formació famílies

Objectius:

Formar a les famílies envers temes que els interessin en relació a l’educació dels seus infants.

Possibilitar l’existència d’un lloc de trobada per intercanviar opinions, experiències, poder xerrar, etc.

Activitat:

Programa IMEB (Institut Municipal d’Educació i Biblioteques). Xerrades dirigides a les famílies de l’alumnat d’Infantil i Primària.