Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Objectius:

  • Millorar la competència digital de l’alumnat.
  • Difondre entre tota la comunitat educativa la nova pàgina web i el coneixement de les eines google per començar a emprar-les.
  • Impulsar les aules virtuals, els blogs de Cicle i/o aula així com la pàgina web de l’escola com a font d’informació, formació i comunicació entre alumnat, famílies i escola.

Activitats:

  • Projecte Snappet de 3r a 6è curs Primària: metodologia digital que personalitza l’aprenentatge a Primària a través del treball amb tablet.
  • Ús de tablets a EI i 1r i 2n curs de Primària.
  • Ús de l’entorn digital unificat per a tot el centre que faciliti l’aprenentatge i la comunicació a l’alumnat i familiaritzi a famílies en la seva utilització.