Animació lectora

Objectius:

  • Fomentar l’ús de la lectura a través de la biblioteca escolar i les biblioteques d’aula.
  • Dinamitzar la biblioteca escolar ofertant activitats de conta-contes, visita d’escriptors/es…
  • Fomentar la participació de tota la comunitat educativa a la revista « Màgica »(publicació anual pròpia).

Activitats:

  • Horari de la biblioteca (lectiu i no lectiu -16’00 a 17’00 h-).
  • Activitats dinamitzadores en horari de 15’00 a 17’00 h.