Convivim i ens respectam

Objectius:

 • Aconseguir un clima de respecte i bones formes de respecte entre tots els membres que formen aquesta comunitat educativa.
 • Respectar i tenir cura del nostre entorn.
 • Respectar les opinions dels altres educant-los en els valors democràtics.
 • Fomentar la igualtat entre alumnat i famílies.
 • Fomentar la igualtat entre homes i dones.
 • Reflexionar contra la violència de gènere.
 • Millorar la convivència dels nostres alumnes durant el temps de pati.
 • Implicar a tot l’alumnat en la millora de la convivència escolar, la cura dels jardins i espais, així com el respecte entre tots/es.
 • Participar en el programa TEI (Tutoria Entre Iguals) iniciat el curs 2017/18: projecte de convivència impulsat per l’Ajuntament de Calvià que implica a tota la comunitat educativa i està orientat a millorar la integració escolar i a treballar per una escola inclusiva i no violenta. Es basa en la tutorització emocional entre iguals en la que el respecte, l’empatia i el compromís són els pilars bàsics del desenvolupament a l’escola. L’alumnat de 5è és tutor/a emocional  del de 3r i el de 5 anys ho fa amb els més petitons de 3 anys. Són  moltes les activitats que es programen a través de les quals aconseguim els objectius plantejats.
 • Participar en el programa CAI (Ciutats Amigues de la Infància) iniciat el curs 2017/18: treballar la participació infantil amb l’objectiu de facilitar que l’opinió, les necessitats , les prioritats i els drets de la infància formin part de les polítiques públiques que incidiran en el seu benestar.

Activitats:

 • Projecte de pati «Milloram el nostre Centre» per grup-classe («Vida», «Convivència» i «Respecte»).
 • Activitats de cohesió de grup.
 • Programa TEI (Tutoria Entre Iguals).
 • Tallers igualtat programa municipal activitats complementàries.
 • Pla de Convivència.
 • Programa CAI (Ciutats Amigues de la Infància).
 • Actitats conjuntes i celebració dia 25 novembre: dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.
 • Activitats conjuntes i celebració dia 8 març: dia internacional  de les dones. Participació acte concentració rebuig violència contra les dones assassinades en mans de les seves parelles (organitzat per l’Ajuntament de Calvià).