Jornades culturals

Objectius:

  • Potenciar el treball conjunt de Centre evitant la compartimentació en equips de Cicle. Tots formam part d’una escola i hem d’intentar tenir una visió global del seu funcionament.
  • Aprofundir en una temàtica comuna a nivell d’escola.

Activitats:

  • Ambientació a nivell de Centre.
  • Retolació nom de les aules a partir de la temàtica escollida i projecte en relació a aquest nom.
  • Organització d’unes jornades culturals amb diferents temàtiques segons el curs escolar.