Milloram el nostre centre

Objectius:

  • Conscienciar a l’alumnat en la importància de tenir cura del nostre entorn.
  • Participar en el programa de centres ecoambientals promogut per les Conselleries d’Educació i Mediambient.
  • Col·laborar en totes les campanyes proposades per part de Conselleries, Ajuntaments, ONG… que ens duguin a una millora del nostre entorn.

Activitats:

  • Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar en diferents àmbits escolars.
  • Propostes d’activitats relacionades amb programes ecoambientals.
  • Col·laboració en campanyes mediambientals que ens plantegin.
  • Celebració del dia mundial del mediambient (5 de juny).